Quy định về đóng gói hàng

Quy định về đóng gói hàng

ĐỐI VỚI KHÁCH SHIP HỘ:

  • Nhanhnhat.vn không chịu trách nhiệm đối với những mặt hàng không được đóng gói cẩn thận vì Nhanhnhat.vn không được quyền kiểm tra trạng thái hàng hóa bên trong.
  • Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu hàng hóa vi phạm pháp luật bị tịch thu.
  • Khi kiện hàng không có thông tin người nhận, Nhanhnhat.vn sẽ mở kiện hàng và đăng hình kiện hàng lên mục “HÀNG THẤT LẠC”. Để nhận lại hàng, khách cần gửi email cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng, màu sắc, tên sản phẩm, khối lượng, mã Tracking của kiện hàng.

ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HỘ:

Khách hàng buộc phải sử dụng dịch vụ đóng thùng gỗ của Nhanhnhat.vn đối với những mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng. Nhanhnhat.vn từ chối giao dịch nếu khách hàng không đồng ý với điều kiện này.